Akademik Personel

Sırrı Sunay
Prof.Dr.
Pınar DOĞAN
Doç.Dr.
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Bahadır Süleyman
Prof.Dr.
Bölüm Başkanı
Mahmut TENRUH
Doç.Dr.
Ufuk BAL
Doç.Dr.
Kutlu KARAYAHŞİ
Doktor Öğretim Üyesi
Akın TAŞCIKARAOĞLU
Doktor Öğretim Üyesi
Bölüm Başkan Yardımcısı
Fatma TAŞCIKARAOĞLU
Doktor Öğretim Üyesi
Serra ALTINOLUK
Doktor Öğretim Üyesi
Bölüm Başkan Yardımcısı
Kemal UÇAK
Doktor Öğretim Üyesi
>