Program Eğitim Amaçları

Programımızın eğitim amaçları dört başlıkta toplanmıştır. Buna göre, program eğitim amaçlarımız,
  • EA1- Elektrik, elektronik, enerji ve otomasyon alanındaki sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren ulusal/uluslararası kamu veya özel firmalarda araştırma geliştirme, tasarım, üretim, bakım onarım ve test gibi görevlerde mühendis olarak veya idari konumlarda çalışırlar.
  • EA2- Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya ilgili disiplinlerde yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü araştırmalar yaparlar.
  • EA3-  Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya ilgili alanlarda bireysel veya ortaklıklar içinde ticari girişimlerde bulunurlar.
 
 
>