Staj
Staj ile ilgili belgeler aşağıda yer almaktadır. İlgili belgeleri üzerlerine tıklayarak indirebilirsiniz.
 
* Stajın öğrencilerimiz için zorunlu olduğunu gösteren belge  (Dr. Öğr. Üyesi Kutlu KARAYAHŞİ’ ye imzalatılacak ve firmaya verilecek)
 
* Staj süresince öğrencilerimizin sigortasının Üniversitemiz tarafından yapılacağını gösteren belge (Yrd. Doç. Dr. Kutlu KARAYAHŞİ’ ye imzalatılacak ve firmaya verilecek)
 
* Muğla Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü'ne Yazılacak Dilekçe İçin Örnek (Muğla SGK Müdürlüğü'ne imzalatılacak ve Araş.Gör. Serdar ARSLAN’a teslim edilecek)
 
 
 
 
Staj Raporu Teslim Prosedürü
 
“Staj Değerlendirme Formunun” staj yapılan işyeri yetkililerince doldurulması ve kapalı ve ağzı imzalı bir zarf içerisinde öğrenciye teslim edilmesi ya da doğrudan posta yoluyla aşağıdaki adrese gönderilmesi gerekmektedir.
 
  Dr. Öğr. Üyesi Kutlu KARAYAHŞİ
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
  48000, Kötekli, Muğla
 
 

Staj sunumuna öğrencilerimizin belli ölçüde hazırlanabilmeleri için sunumda sorulabilecek bazı örnek sorular;

1. Hangi kurumda staj yaptınız?
2. Kuruluşu biraz tanıtırmısınız?
3. Bu kuruluş hangi alanlarda faaliyet göstermektedir?
4. Bu kuruluşun hangi kısmında staj yaptınız?
5. Staj sırasında teknik olarak neler öğrendiniz?
6. Staj sırasında el becerileriniz arttı mı (devre tamiri, ölçümü, lehim yapma vs) ?
7. Bu kuruluş Ar-Ge faaliyetlerinde bulunuyor mu?
8. Siz bu kuruluşun başında olsaydınız neler yapardınız (farklı olarak) ?
9. Sizin bir firmanız olsa mühendislerden beklentiniz ne olurdu?
10. Gelecekte staj yaptığınız firmanın çalışma konuları üzerinde mi çalışmak istersiniz yoksa farklı bir konuda mı çalışmak istersiniz? Neden?


 

Yukarı Çık