UZEM kapsamında staj

UZEM Kapsamında Staj

1(a) Zorunlu meslek stajını Bölümde yapmak isteyen öğrenciler en geç 1 Temmuz 2020 tarihine kadar Bölüm araştırma görevlisi Ali Can Erüst'e (alicanerust@mu.edu.tr) DYS üzerinden staj yapacaklarını bildiren bir dilekçe (taranıp eklenecek), isim soyisim ve okul numaralarını iletmelidir..
(b) Bölümde staj yapacak öğrencilerin öğretim üyelerine dağıtımı 1-5 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

(c) Bu öğrencilere UZEM kapsamında yaptırılacak çalışmalar 10 Temmuz 2020'de Bölüm Web sayfası ve  DYS üzerinden ilan edilecektir.
(d) Öğrenciler yapmış oldukları çalışmaları en geç 21 Ağustos 2020 tarihine kadar DYS'ye yüklemiş olmalıdır.
(e) Çalışmalar, ilgili öğretim üyeleri tarafından değerlendirilerek, sonuçlar staj komisyonunda toplanacak ve en geç 10 Eylül 2020'de başarı durumları staj komisyonu tarafından ilan edilecektir.


Normal Staj

(2) (a) Senato kararı nedeniyle normal staj yapacak olan öğrencilerin normal evraklarına ek olarak "Kendi isteğimle zorunlu stajımı yüzyüze yapmak istiyorum." dilekçesi vermeleri gerekmektedir.

(b) Normal staj başvuruları en geç 1 Temmuz 2020'ye kadar Bölüm Sekreterliğinde toplanmalıdır. 1 Temmuz'dan önce stajı başlayacak olan öğrenci varsa stajı başlamadan evvel gerekli evrakları Staj Komisyonuna iletmelidir.
(c) Senato kararı nedeniyle, staj yapacak öğrencilerin normal sürenin %50'si kadar staj yapması belirlenmiştir.
(d) Başvurunuzda hazırladığınız bütün belgeleri e-posta olarak Araştırma Görevlisi Alican Erüst'e (alicanerust@mu.edu.tr) gönderiniz

Son Güncelleme Tarihi : 18.06.2020 13:36 Okunma Sayısı : 563

Son Duyurular
>