MÜDEK - Program Çıktıları

 

Program Çıktısı

PÇ1 Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği’ne özgü konularda yeterli bilgi birikimine ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisine sahiptir.
PÇ2 Elektrik-Elektronik Mühendisliğine özgü karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine; ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahiptir. 
PÇ3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisine; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahiptir.
PÇ4 Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisine; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma  becerisine sahiptir.
PÇ5 Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir. 
PÇ6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine; bireysel çalışma becerisine sahiptir. 
PÇ7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine; en az bir yabancı dil bilgisine; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahiptir.
PÇ8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
PÇ9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
PÇ10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgiye; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalığa; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgiye sahiptir. 
PÇ11 Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal  boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgiye; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir. 
>